Családi pótlék

Véletlen kép

Tejfeles fánk

Ki jogosult családi pótlékra?

(a) A vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van, a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő, a gyám, továbbá az a személy, akihez a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték.

       a) a még nem tanköteles,
       b) tankötelezettsége megszűnéséig a tanköteles,
       c) az általános iskolai, középiskolai, szakiskolai tanulmányokat folytató,

Tartósan beteg gyermek után járó családi pótlék

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után járó magasabb összegű családi pótlék annak a hónapnak a végéig - de legfeljebb a gyermek tizennyolcadik életévének betöltéséig - jár, ameddig a betegség, súlyos fogyatékosság fennállását a külön jogszabályban előírtak szerint igazolták.

Családi pótlékra jogosult továbbá

(b) a vagyonkezelői joggal felruházott gyám, illetőleg a vagyonkezelő eseti gondnok a gyermekotthonban, a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel, amennyiben az aa)-ac) pontokban meghatározott feltételek valamelyike fennáll;

(c) a Magyarország területén működő szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett gyermekre tekintettel.

(d) a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy, feltéve, ha utána tizennyolcadik életévének betöltéséig magasabb összegű családi pótlékot folyósítottak.

(e) a gyámhivatal által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy, amennyiben az ab)-ac) pontokban meghatározott feltételek valamelyike fennáll.

Családi pótlékra jogosult saját jogán

- a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos   

  személy, feltéve, ha utána tizennyolcadik életévének betöltéséig magasabb  

  összegű családi pótlékot folyósítottak,
- a közoktatási intézményben tanulmányokat folytató, nagykorú személy, annak a

   tanévnek a végéig, amelynek időtartama alatt betölti a 23. életévét,

- akinek mindkét szülője elhunyt,

- akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától

   különélő szülője elhunyt,

- aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből,

- akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg,

- aki a szülővel nem él egy háztartásban.

Melyik szülőt illeti a családi pótlék?

Ugyanazon gyermek (személy) után járó családi pótlék csak egy jogosultat illet meg.
Ha a gyermek együtt élő szülők háztartásában él, a családi pótlékot - együttes nyilatkozatuk alapján -bármelyik szülő igényelheti. A családi pótlék igénylést és a nyilatkozatot gyermekenként külön kell leadni.

A közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek után a családi pótlék

a) a 20. életévének betöltéséig jár;

b) 2009. január 1-je és 2003. augusztus 31-e közötti időtartam alatt annak a tanévnek a végéig jár, amely alatt betölti a 21. életévét;

c) 2009. szeptember 1-je és 2009. augusztus 31-e közötti időtartam alatt annak a tanévnek a végéig jár,amely alatt betölti a 22. életévét;

d) 2009. szeptember 1-jétől annak a tanévnek a végéig jár, amelynek időtartama alatt betölti a 23. életévét.

A családi pótlék összege havonta

Egy gyermekes család esetén:

12.200.- Ft

Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén:

13.700.- Ft

Két gyermekes család esetén (gyermekenként):

13.300.- Ft

Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként):

14.800.- Ft

Három vagy többgyermekes család esetén (gyermekenként):

16.000.- Ft

Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként)

17.000.- Ft

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén:

23.300.- Ft

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő esetén:

25.900.- Ft

Családi pótlék az adóalapban

2009. szeptember 1-jétől megszűnik a családi pótlék adómentessége, ezentúl adóterhet nem viselő egyéb járandóságnak minősül, 2009. szeptember 1 –től. Ami azt jelenti, hogy a rá eső adót nem kell ugyan megfizetni, de növeli az adóalapot. A családi pótlék fele a pótlékot ténylegesen felvevő személy adóterhet nem viselő járandóságának számít, a másik fele a családi pótlékra szintén jogosult házastárs, vagy a vele közös háztartásban élő élettárs egyéb jövedelmeként lesz adóterhet nem viselő járandóság. A munkavállalónak nyilatkoznia kell a munkahely felé a kapott családi pótlékról, a házastárs vagy élettárs nevéről, adóazonosító jeléről, hogy a munkaadó  figyelembe vehesse a bérből történő szja-levonásnál a családi pótlékot.

Mikortól jár a családi pótlék?

A családi pótlék az igény benyújtásának időpontjától jár, feltéve, hogy a benyújtás időpontjában a jogosultsági feltételek fennállnak. A családi pótlék az igény késedelmes benyújtása esetén, visszamenőleg legfeljebb két hónapra, az igénybejelentés napját megelőző második hónap első napjától kell megállapítani, ha a jogosultsági feltételek ettől az időponttól kezdve fennállnak.

Megosztás közösségi portálokon
Keresés

Hasznos oldalak

Bank
Bankkártya
Befektetés
Béren kívüli juttatás
Biztosítás
Hitel
Hitelkártya
Nyugdíj
Vagyonkezelés
Unit linked
Olaszország
Horvátország
Plitvicei tavak
Rám szakadék
Pénzkeresés

Népszerű oldalak

Lecsó recept
Vörösboros vaddisznópö...
Mics recept
Märchenpark Neusiedler...
Őszi óraátállítás

Legújabb oldalak

ACN rezsicsökkentés
Esküvő fotózás
Esküvői fotós
Óraátállítás 2013
Hálaadás


Az oldalon közzétett információk csak tájékoztató jellegűek, azok nem minősülnek ajánlattételnek!Receptorszag.hu ÓraátállításLap tetejére